Postcode Districts within Postcode Area LL

LL11

Brynteg , Tanyfron , Gwynfryn , Ffrith , Cymau , Bwlchgwyn , Brymbo , Stansty , Rhosrobin , Wrexham , Coedpoeth , Llandegla , Minera , Bradley , Gwersyllt

LL12

Rossett , Marford , Llay , Hope , Gresford , Cymau , Cefn-y-Bedd , Caergwrle , Wrexham

LL13

Gyfelia , Marchwiel , Overton , Penley , Worthenbury , Bangor-on-Dee , Ridley Wood , Pentre Maelor , Llan-y-Pwll , Holt , Bowling Bank , Abenbury , Wrexham

LL14

Ruabon , Chirk , Rhostyllen , Ponciau , Cefn Mawr , Rhosllanerchrugog , Wrexham

LL15

Rhewl , Pwllglas , Llanfair Dyffryn Clwyd , Llanelidan , Llanbedr Dyffryn Clwyd , Graigfechan , Gellifor , Cyffylliog , Clocaenog , Clawddnewydd , Bontuchel , Ruthin

LL16

Llannefydd , Llansannan , Nantglyn , The Green , Trefnant , Henllan , Groes , Bylchau , Llanrhaeadr , Llandyrnog , Bodfari , Denbigh

LL17

Waen , Tremeirchion , Rhuallt , Allt Goch , St. Asaph

LL18

Trelawnyd , Rhuddlan , Gwaenysgor , Dyserth , Kinmel Bay , Cwm Dyserth , Bodelwyddan , Rhyl

LL19

Prestatyn , Gronant

LL20

Rhewl , Tregeiriog , Trevor , Llangollen , Eglwyseg , Llantysilio , Pontfadog , Pontcysyllte , Froncysyllte , Garth , Glyn Ceiriog , Llanarmon Dyffryn Ceiriog , Llwynmawr , Pandy

LL21

Cerrigydrudion , Clawdd Poncen , Derwen , Glyndyfrdwy , Gwyddelwern , Llanfihangel Glyn Myfyr , Llidiart-y-Parc , Melin-y-Wig , Carrog , Bryneglwys , Betws Gwerfil Goch , Corwen , Cynwyd , Glanrafon , Glasfryn , Llandrillo , Llangwm , Maerdy , Ty Nant

LL22

St. George , Glascoed , Rhyd-y-Foel , Pandy Tudur , Moelfre , Llangernyw , Llanfairtalhaiarn , Llanddulas , Gwytherin , Betws Yn Rhos , Abergele

LL23

Sarnau , Llanuwchllyn , Llanfor , Llandderfel , Bala

LL24

Ysbyty Ifan , Pentrefoelas , Pentre Du , Penmachno , Cwm Penmachno , Capel Curig , Betws-y-Coed

LL25

Dolwyddelan

LL26

Maenan , Melin-y-Coed , Llanddoged , Capel Garmon , Llanrwst

LL27

Trefriw

LL28

Tal-y-Cafn , Mochdre , Glan Conwy , Eglwysbach , Rhos on Sea , Colwyn Bay

LL29

Colwyn Bay , Llanelian , Llysfaen , Old Colwyn

LL30

Penrhyn Bay , Llandudno , Llanrhos

LL31

Deganwy , Glanwydden , Llangwstenin , Llandudno Junction

LL32

Tyn-y-Groes , Tal-y-Bont , Rowen , Henryd , Groesffordd , Dolgarrog , Conwy

LL33

Llanfairfechan , Abergwyngregyn

LL34

Penmaenmawr , Dwygyfylchi

LL35

Aberdovey

LL36

Rhoslefain , Llanegryn , Bryncrug , Abergynolwyn , Tywyn

LL37

Llwyngwril

LL38

Friog , Fairbourne

LL39

Arthog

LL40

Tabor , Rhydymain , Llanfachreth , Llanelltyd , Ganllwyd , Drws Y Nant , Brithdir , Dolgellau

LL41

Trawsfynydd , Manod , Maentwrog , Gellilydan , Ffestiniog , Talwaenydd , Blaenau Ffestiniog

LL42

Barmouth , Llanaber

LL43

Talybont

LL44

Dyffryn Ardudwy

LL45

Llanbedr

LL46

Harlech , Llanfair

LL47

Ynys , Soar , Talsarnau

LL48

Penrhyndeudraeth , Llanfrothen , Minffordd

LL49

Tremadog , Prenteg , Penmorfa , Morfa Bychan , Borth-y-Gest , Porthmadog

LL51

Garndolbenmaen

LL52

Rhoslan , Pentrefelin , Llanystumdwy , Criccieth

LL53

Mynytho , Penrhos , Rhydyclafdy , Aberdaron , Boduan , Botwnnog , Edern , Morfa Nefyn , Sarn , Tudweiliog , Llanbedrog , Bwlchtocyn , Abersoch , Pwllheli , Efailnewydd , Llannor , Abererch , Chwilog , Llithfaen , Nefyn , Pistyll , Plas Gwyn , Y Ffor

LL54

Rhyd Ddu , Talysarn , Bontnewydd , Carmel , Dinas , Groeslon , Rhosgadfan , Rhostryfan , Penygroes , Nantlle , Caernarfon , Clynnogfawr , Llanaelhaearn , Llandwrog , Pontllyfni , Saron , Trefor , Llanllyfni

LL55

Ceunant , Cwm-y-Glo , Llanberis , Llanrug , Nant Gwynant , Nant Peris , Waunfawr , Beddgelert , Penisarwaun , Caernarfon , Bethel , Bontnewydd , Caeathro , Brynrefail , Clwt-y-Bont , Deiniolen

LL56

Y Felinheli

LL57

Tregarth , Rhiwlas , Mynydd Llandygai , Llandygai , Glasinfryn , Bethesda , Talybont , Rachub , Llanllechid , Bangor

LL58

Penmon , Llangoed , Llanfaes , Llanddona , Beaumaris

LL59

Llansadwrn , Llandegfan , Menai Bridge

LL60

Gaerwen , Llanddaniel , Llangaffo , Star

LL61

Newborough , Dwyran , Brynsiencyn , Llanfairpwllgwyngyll

LL62

Trefdraeth , Malltraeth , Llangristiolus , Hermon , Bethel , Bodorgan

LL63

Llanfaelog , Aberffraw , Ty Croes

LL64

Rhosneigr

LL65

Gwalchmai , Llanddeusant , Llanfachraeth , Llanfaethlu , Llanfairynghornwy , Llanrhyddlad , Rhydwyn , Valley , Trefor , Llanynghenedl , Holyhead , Trearddur Bay , Four Mile Bridge , Rhoscolyn , Bodedern , Bryngwran , Caergeiliog

LL66

Rhosgoch

LL67

Cemaes Bay , Tregele

LL68

Rhosybol , Llanfechell , Carreglefn , Bull Bay , Amlwch

LL69

Penysarn

LL70

Dulas

LL71

Llanerchymedd

LL72

Moelfre

LL73

Marianglas

LL74

Tyn-y-Gongl , Benllech

LL75

Rhoscefnhir , Red Wharf Bay , Pentraeth

LL76

Llanbedrgoch

LL77

Bodffordd , Rhostrehwfa , Talwrn , Llangefni

LL78

Brynteg